Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji zimowej 2021, są do odbioru w pok. Nr 20.