2020 05 14 uczen 1W okresie od 3 grudnia 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie brał udział w konkursie „Uczeń bezpieczny w sieci” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów bezpieczeństwa w sieci. Szkoła wykonała szereg zadań, aby uzyskać certyfikat „Uczeń bezpieczny w sieci” m in.:
1. Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie posługiwać się Internetem? – przygotowanie tablicy z wykazem właściwych zachowań w sieci. Za realizację zadania była odpowiedzialna Pani Mirosława Szymaniak.
2. Mobilne środowisko edukacyjne w mojej szkole – czyli nowe technologie wykorzystywane w nauczaniu. Za realizację zadania był odpowiedzialny Pan Szymon Grygowski
3. Przeprowadzenie pogadanki na temat „Nie jestem anonimowy w sieci”. Za realizację zadania był odpowiedzialny Pan Marcin Gałka
4. Autoprezentacja uczniów na portalach społecznościowych – pogadanka na temat zagrożeń związanych z zamieszczaniem i udostępnianiem zdjęć oraz treści w sieci. Za realizację zadania był odpowiedzialny Pan Dariusz Barczak
5. Czy gry komputerowe szkodzą uczniom? – zorganizowanie spotkania z Policją/psychologiem na temat agresji i przemocy rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami.
6. „Jak spędzam wolny czas w sieci?” – prace pisemne/ plastyczne i zdjęcia uczniów. Za realizację zadania były odpowiedzialne Pani Magdalena Wojciechowska i Pani Monika Sipajło.
7. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Uczeń bezpieczny w sieci”. Za realizację zadania były odpowiedzialne Pani Marta Portas i Pani Danuta Adamczyk.
8. Udział w kursie „Uczeń bezpieczny w sieci” na platformie e-learningowej, który polegał na uczestnictwie w wykładach oraz napisaniu testów z 4 zagadnień. W kursie wzięły udział i otrzymały certyfikat Pani Marta Portas i Magdalena Wojciechowska, które były również koordynatorkami konkursu.