Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020przewodniczący SU: Patryk Kałużka kl.2TL
 
z-ca przewodniczącego SU: Patryk Zając kl.4TPS
z-ca przewodniczącego SU: Patryk Król kl. 3TLS
 
Opiekunowie: Alicja Mikołajewska, Małgorzata Łysiak

Zdjęcie nr 56 października 2015r odbyło się pierwsze spotkanie nowego Samorządu Uczniowskiego , podczas którego został wybrany nowy przewodniczący – Mariusz Gwiazda (kl. III TH) oraz zastępca – Emilia Miłek (kl. II TL).

ZdjÖcie nr 101 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

2014 11 14 1228 października 2014 r. po wcześniej dokonanej zbiórce zniczy przez Samorząd Uczniowski, przewodniczący SU Tomasz Sobczak oraz członek SU Żaneta Muszyńska udali się na cmentarz w Nowogardzie, aby zapalić znicze na grobach zmarłych nauczycieli, którzy uczyli w naszej szkole. Uczniowie chcieli uczcić w ten sposób pamięć o nauczycielach, którzy poświęcili swoje życie wychowywaniu i nauczaniu młodzieży.

Tomasz Sobczak

2014 11 07 korowa szkola0422 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zrobiło się kolorowo, a to za sprawą konkursu „KOLOROWA SZKOŁA", którego organizatorem był Samorząd Uczniowski pozostający pod opieką Pani Patrycji Sierżant.

2014 09 29 samorzad 00129 września (poniedziałek) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.