Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020przewodniczący SU: Patryk Kałużka kl.2TL
 
z-ca przewodniczącego SU: Patryk Zając kl.4TPS
z-ca przewodniczącego SU: Patryk Król kl. 3TLS
 
Opiekunowie: Alicja Mikołajewska, Małgorzata Łysiak