Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie informuje, że do 24 maja 2020 r.
została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.