Wycieczka na Kajtur
16 maja 2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce na Kajtur – Poligon w Chełmie Gryfickim. Celem zajęć „Operacja Integracja – klucz do sukcesu” była socjalizacja i integracja uczestników poprzez rozwiązywanie z pozoru prostych zadań w atmosferze przygody. Zadania wymagały jednak ścisłej współpracy interpersonalnej, umiejętności komunikacji w zespole. W miejscu startu była ustawiona tablica z kluczami do przygotowanych zadań. Zadania były punktowane w zależności od ich trudności oraz czasu, jaki trzeba było poświęcić na ich rozwiązanie. Im trudniejsze zadanie, wymagające poświęcenia większej ilości czasu, tym wyżej punktowane. Zespoły decydowały o wyborze zadania opracowując strategię, która pozwoliła im na zdobycie jak największej ilości punktów. Przed rozpoczęciem gry zespołom zostały odczytane regulaminy i od tego momentu mierzony był czas. Zwyciężył zespół, który zdobył najwięcej punktów w ustanowionym limicie czasu.

Na koniec odbyło się ognisko z kiełbaskami. Wyszczy wrócili zadowoleni i zmęczeni😊