PATRONAT Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Dnia 8 lutego 2023 r. została zawarta umowa patronacka między Wydziałem Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie a Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Uczelnia i jej jednostka organizacyjna objęła patronatem naukowym klasy o kierunku technik informatyk.

W ramach Patronatu Naukowego Uczelnia:

  • - umożliwia uczniom szkoły uczestnictwo w wykładach i laboratoriach realizowanych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
  • - promuje kształcenie wyższe wśród młodzieży;
  • - wspiera inicjatywy i innowacje edukacyjno-dydaktyczne Szkoły.

Uczelnię reprezentował Dziekan Wydziału Informatyki – dr hab. inż. Jerzy Pejaś natomiast Zespół Szkół nr 1 w Nowogardzie Dyrektor Szkoły – mgr. inż. Marcin Gałka. Osobą odpowiedzialną za współpracę oraz pomysłodawcą projektu jest p. Szymon Grygowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 oraz p. Ewa Lisaj - specjalista ds. promocji Wydziału Informatyki.

opracował: Szymon Grygowski