SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY   PN. "HISTORIA POLSKI W PIGUŁCE ”
14 listopada 2022 r.w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbył się szkolny konkursu historyczny pn. "Historia Polski w pigułce” zorganizowany przez nauczycieli historii. Konkurs był jednoetapowy i miał formę testu jednokrotnego wyboru.

Po przeprowadzonym konkursie zostali wyłonieni i nagrodzeni laureaci.

Miejsce 1–Dawid Gruda, uczeń kl. 1 TPS
Miejsce 2–Maciej Żywicki, uczeń kl. 2 TI
Miejsce 3 - Łydziński Michał, uczeń kl. 1 TSE
Miejsce 3 - Pietruczyk Rafał, uczeń kl. 2 TPS
Miejsce 3 - Plichta Julita, uczennica kl. 1 E
Miejsce 3 - Wesołowski Oliwier, uczeń1 TSH

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy konkursu:
Ewa Staszak
Elżbieta Spór
Tadeusz Gregorczyk