Spotkanie z  przedstawicielem Uniwersytetu Szczecińskiego
We wtorek 25 października w szkole odbyło się spotkanie z panią Alicją Remiszewską, przedstawicielką Biura Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego. Brał w nim udział tegoroczni maturzyści. Na spotkaniu przedstawiono ofertę edukacyjną uczelni. Był również czas na zadawanie pytań, którym nie było końca.