HISTORIA POLSKI W PIGUŁCE
8 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbył się szkolny konkursu historyczny pn. "Historia Polski w pigułce” zorganizowany przez nauczycieli historii. Konkurs był jednoetapowy i miał formę testu jednokrotnego wyboru. Po przeprowadzonym konkursie zostali wyłonieni i nagrodzeni laureaci.

Miejsce 1 - Rosołowski Jarosław, uczeń kl. 3 TS
Miejsce 2 - Pietruczyk Maciej, uczeń kl. 2 TPS
Miejsce 3 - Łydziński Michał,  uczeń kl. 1 TSE 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy konkursu:
Ewa Staszak
Tadeusz Gregorczyk