Warsztaty szkolne ZS 1

Warsztaty szkolne ZS 1 w Nowogardzie kształcą w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Przygotowanie bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć praktycznych  dla uczniów naszej szkoły.