Szkolenie Cisco
2021 05 20 loga

Szkolenie Cisco w ramach projektu „Twoje kwalifikacje Twoja szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS1 w Nowogardzie”
W dniu 7 maja 2021 roku rozpoczął się kurs zawodowy CCNA R&S moduł 1 w ramach AKADEMII CISCO . Uczestnicy projektu "Twoje kwalifikacje Twoją szansą – podniesienie jakości kształcenia zawodowego  w ZS 1 w Nowogardzie” w pełnym reżimie sanitarnym przystąpili do nauki.
Uczniowie klas 3 TIPS, 2 TI-Sp, 1 TI-Sp, 2 TI-Gim zdobywają wiedzę dotycząca sieci, metody komunikacji, transmisja pakietowa, konfigurowanie sieciowe systemu operacyjnego (IOS), protokoły i komunikacja w sieci, dostęp do sieci, Ethernet, warstwa sieciowa, adresacja IP, podsieci.
Zdobyta wiedza podniesie efektywność kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększającego  szansę na zatrudnienia.
Kurs organizowany jest przez Firmę Unifinanse Sp z o.o wspólnie z Zespołem  Szkół nr 1  w Nowogardzie  rozpoczyna realizację Projektu „Twoje kwalifikacje Twoją szansą – podniesienie jakości kształcenia zawodowego  w ZS 1 w Nowogardzie.

Katarzyna Grygowska