16 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się konkurs matematyczny pt.: „Funkcje kwadratowe i jej własności”, w którym wzięli udział uczniowie z nowogardzkich szkół ponadgimnazjalnych.

Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie z nowogardzkich szkół - I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań z funkcji kwadratowej w ciągu godziny. Punktowano prawidłowo zrobione zadania. Przygotowany zestaw zawierał zadania z zakresu podstawowego, ponieważ uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwiązywania na lekcjach takich zadań. Rywalizacja była zacięta. Wyłonieni zostali trzej zwycięzcy z punktacją: Marcin Wolak z I LO (18 punktów) i dwaj uczniowie z II LO, którzy uzyskali 15 i 8 punktów. Czterech uczniów uplasowało się na czwartym miejscu z 7 punktami, w tym uczeń z naszej szkoły Maciej Woźniak z klasy III TI, co można uznać za duży sukces, gdyż rywalizował z uczniami przerabiającymi materiał w zakresie rozszerzonym. Kolejni trzej uczniowie mieli po 6 punktów, trzej po 5 punktów, jeden uczeń 3 punkty, jeden uczeń 2 punkty i dwaj uczniowie po1 punkcie.

Każdy z uczestników miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu funkcji kwadratowej i własnego przygotowania do matury z matematyki z tego działu.

W przerwie między konkursem a ogłoszeniem wyników wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przyrządzony przez Panią Barbarę Jendrusiak i Panią Beatę Woźnicę – Stanisławek oraz przez uczniów klas gastronomicznych.

Konkurs i nagrody przygotowały nauczycielki: Pani Dorota Bondarowicz i Pani Beata Zagórska, które dziękują za udział w konkursie i życzą uczestnikom dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy z matematyki.