W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie wchodzą:

 • Technikum nr 1,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Szkoła kształci w kierunkach technicznych:

 • technik handlowiec,
 • technik ekonomista,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik informatyk,
 • technik hotelarz,
 • technik logistyk.


Zasadnicza szkoła zawodowa:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kucharz,
 • wielozawodowa.


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (system zaoczny)