• 1968 Zasadnicza Szkoła Rolnicza
 • 1969 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
 • 1972 Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie ZSMR
 • 1974 Liceum Zawodowe Rolnicze
 • Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 26 XI 1977 r. w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Nowogardzie z dniem 1 I 1978 r.
  W jego skład wchodzą:
  • Zasadnicza Szkoła Rolnicza
  • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
  • Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie ZSMR
  • Liceum Zawodowe Rolnicze
 • 1 IX 1991 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • 1 IX 1996 Technikum Mechanizacji Rolnictwa
 • 1 IX 1998 Liceum Agrobiznesu
 • 29 I 1999 r. przejęcie przez Radę Powiatu w Goleniowie prowadzenia Zespołu Szkół Rolniczych w Nowogardzie
 • 1 IX 1999 r. utworzenie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Goleniowie z dn. 31 V 1999 r.
 • 29 III 2000 r. założenie Technikum Handlowego w Nowogardzie
 • 31 V 2000 r. likwidacja Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Nowogardzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Nowogardzie
 • 21 IX 2000 r. nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych w Nowogardzie imienia Stanisława Staszica
 • 14 X 2000 r. Akt nadania Sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
 • 14 X 2000 r. zatwierdzenie nowego Statutu Szkoły w związku ze zmianą nazwy na Zespół Szkół Zawodowych w Nowogardzie
 • 28 II 2002 r. Akt założycielski Liceum Profilowanego w Nowogardzie, Technikum Handlowego w Nowogardzie
 • 28 II 2002 r. przekształcenie Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Liceum Agrobiznesu w szkołę ponadgimnazjalną
 • 28 II 2002 r. uchylenie uchwały Rady Powiatu w Goleniowie dotyczącej założenia Technikum Handlowego w Nowogardzie
 • 28 II 2002 r. założenie Technikum Handlowego w Nowogardzie
 • 30 IV 2003 r. utworzenie oddziałów specjalnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Nowogardzie
 • 2 II 2006 r. założenie Technikum Informatycznego w Nowogardzie
 • 29 V 2007 r. likwidacja Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie
 • 29 III 2007 r. połączenie techników wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie w jedną szkołę o nazwie Technikum Nr 1 w Nowogardzie
 • 6 V 2008 r. wprowadzenie kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Technikum nr 1 włączonym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie
 • 1 IX 2009 r. wprowadzenie kształcenia w zawodzie technik hotelarz w Technikum nr 1 włączonym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.