Zakończenie staży w Rimini
 fundusz.europejskie

 

 

Grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie i Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie zakończyła swój trzy tygodniowy pobyt we Włoszech 29 czerwca 2024. W ostatnim dniu uczniowie pożegnali się z pracodawcami oraz pracownikami Sistema Turismo. Na spotkaniu podsumowano pobyt uczniów w Rimini. Najpierw uczestnicy projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne, których celem była ocena zdobytego podczas stażu doświadczenia zawodowego, czego się nauczyli, jakie umiejętności mogli wyćwiczyć/ nabyć, jak postrzegają włoski system pracy i jakie zadania zrealizowali. Następnie, uczniowie zostali ocenieni przez swoich opiekunów w miejscach praktyk w zakresie ich przygotowania do stażu, komunikatywności i zaangażowania w przydzielone zadania. Uczniowie i nauczyciele podziękowali za wszelką pomoc, profesjonalną obsługę i zorganizowanie ich pobytu we Rimini.

Staże zorganizowane z projektu Powiatu Goleniowskiego:
„Mobilność edukacyjna szansą na rozwój umiejętności zawodowych”

realizowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+

Koordynatorki projektu: Izabela Dudziec i Małgorzata Szwarc.

A group of students from Zespół Szkół nr 1 in Goleniów and Zespół Szkół nr 1 in Nowogard finalized its three-week stay in Italy on June 29th 2024. On the last day of the internship, students said goodbye to their employers and the Sistema Turismo workers. At the meeting, the whole stay and the internships in Rimini were summarized. First, the project participants filled in the evaluative forms whose aim was an assessment of the work experience, the new skills, what the students have learnt and practiced. Next, they were assessed by their supervisers at the workplaces regarding their preparation into the internships, communication skills and their involvement in the given tasks. The students and the teachers thanked Sistema Turismo for the help, professional service and arranging the whole stay in Rimini.

Project „Transnational educational mobility of students, graduates and vocational education staff” co-funded by the European Union through the European Social Fund Plus, European Funds for Social Development 2021-2027 learning agreement – short- term internships for learners. The mobility was organised within the European project „ Educational mobility a chance of professional skills development” carried out by the Goleniów country.

loga.na.dol.strony