Zdj3W piątek (20 maja) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie odbył się Wojewódzki Konkurs z Podstaw Przedsiębiorczości realizowany
w ramach projektu Przedsiębiorczy Uczeń – Pracujący Absolwent współfinansowanego przez NBP.
Celem konkursu było propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W skład drużyny z ZSP weszły następujące uczennice z klasy II THE – Monika Staszak, Patrycja Szpilska i Wioleta Szymczak. Sukcesy odniosły drużyny reprezentujące:
•I Miejsce – ZSP im St. Staszica Nowogard
•II Miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie
•III Miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. E. Gierczk w Nowogardzie
•IV Miejsce – Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie