2023 05 10 konkurs pierwsza pomoc

Znaczenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach jest doniosłe. Od szybkości decyzji, celowości zabiegów ratowniczych wykonanych doraźnie, bezpośrednio po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku zależy nieraz dalszy los poszkodowanego, a czasami i jego życie.

Edukacja dla bezpieczeństwa i Bezpieczeństwo i higiena pracy łączą w sobie elementy pierwszej pomocy. Uczniowie wykorzystując wiedzę z przedmiotów wykazali się w Turnieju pierwszej pomocy. Konkurs odbył się 24.04.23 r. na stołówce szkolnej. Wzięły w nim udział trzy osobowe drużyny - reprezentanci klas 1TPS, 1IE, 2TPS, 3TŻ, 3TPH, 1TŻ, 1TSH, 1K, 1TL. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 35 pytań. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, bo po dogrywce. Do drugiego etapu dostały się z trzy klasy: 2TPS, 1TŻ, 3TŻ. W finale wiedzą praktyczną najlepiej wykazała się drużyna reprezentująca klasę 3 TŻH (Martyna Harasiuk, Maja Lange, Szymon Kościuk) i ona zajęła I miejsce,

II miejsce klasa 2TPS (Szymon Machała, Szymon Woźniak, Rafał Pietruczuk), III miejsce klasa 1TŻ (Hanna Berg, Wiktoria Karol, Klaudia Nieradka)

Wszystkim drużynom gratulujemy wiedzy i zaangażowania w ideę niesienia pierwszej pomocy.