Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 13 stycznia odbył się w naszej szkole Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego – etap I. W konkursie wzięło udział 9 uczniów klas I, III i IV.

Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – egzamin pisemny (test), II etap – egzamin pisemny (test) i ustny. Pierwszy i drugi etap konkursu sprawdzają znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średniozaawansowanym. Test koncentruje się na rozumieniu tekstu czytanego oraz zagadnieniach gramatyczno-leksykalnych, które sprawdzane są za pomocą zadań otwartych i zamkniętych. W teście przewiduje się m.in. następujące typy zadań: poprawa błędów (gramatyka), test luk (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatyka i leksyka), test wielokrotnego wyboru (czytanie, gramatyka i leksyka), uzupełnianie zdań (czytanie, gramatyka i leksyka), True/False (czytanie) wyszukiwanie słownictwa w tekście (czytanie, leksyka), etc. Test na II etapie będzie zawierał także zadanie sprawdzające znajomość wybranych zagadnień kulturowych. W tegorocznej edycji konkursu pytania dotyczą amerykańskiej polityki.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!