V Kongres Edukacji
27 października 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się V Kongres Edukacji. Kongres Edukacji organizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności to coroczne spotkanie osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją w Polsce na wszystkich jej poziomach. Na Kongresie nie zabrakło reprezentantów dwóch największych szkół Powiatu Goleniowskiego: Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie – Izabela Dudziec i Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie - Małgorzata Szwarc. Tegoroczna edycja Kongresu Edukacji pod hasłem „35-lecie Programu Erasmus+” skierowana była nie tylko do licznej grupy decydentów oraz beneficjentów programu, ale także do samych studentów. Dlatego na miejsce wydarzenia wybrano Uniwersytet Warszawski. Drugą część V Kongresu Edukacji można było śledzić online na portalu internetowym Interia, gdzie wyemitowany został reportaż poświęcony 35-leciu Erasmusa+ pt. „Wartości jednoczące Europę”. Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji było umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę. Jak widać, mimo upływu 35 lat główna idea programu pozostaje ta sama – rozwijanie międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi. Dlatego też uczestnicy Kongresu podczas wykładów oraz prezentacji mieli okazję dowiedzieć się m.in., jak duże znaczenie, właśnie w kontekście współpracy, ma sieciowanie, które poprzez udostępnianie wiedzy i wymianę pomysłów wspiera ich rozwój, zarówno w kontekście lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. V Kongres Edukacji był doskonałą okazją do świętowania 35-lecia programu Erasmus+. Ta historia mobilności studentów, uczniów, nauczycieli w programach Erasmus i Erasmus+ dała Europie niezwykłe bogactwo – pokolenie ludzi otwartych na świat, samodzielnych, kreatywnych, odważnie sięgających po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe. Ponadto w ramach Kongresu przewidziano sesje tematyczne dotyczące programów edukacyjnych oraz Europejskiego Dnia Języków. Spotkania te poświęcone były m.in. realizacji priorytetów horyzontalnych (Włączenie i różnorodność, Transformacja cyfrowa, Środowisko i walka ze zmianą klimatu, Uczestnictwo w życiu demokratycznym) programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach. Kongres uświetnił koncert, a także Gala wręczenia nagród konkursowych: European Language Label, EDUinspiracje, EDUinspirator i Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (EITA).