MIKROTIK ACADEMYProgram MikroTik Academy

We  wrześniu 2021 roku nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie p. Szymon Grygowski, uzyskał certyfikaty Mikrotik MTCNA (MikroTik  Certified Network Associate) oraz MikroTik MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer).

Uzyskany wynik z egzaminów pozwolił mu na zdobycie uprawnień instruktorskich w Akademii MikroTik. Następnie  Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie wystąpił o akredytację Akademii Sieciowej Firmy Mikrotik.

W ramach Akademii będzie możliwe uzyskanie międzynarodowego certyfikatu sieciowego MTCNA – MikroTik  Certified Network Associate. Możliwość tę będą miały klasy o profilu informatycznym. Egzamin będzie przeprowadzany przez i pod nadzorem instruktora Akademii na platformie egzaminacyjnej MikroTik zgodnie z wszelkimi wymaganiami stawianymi Akademii.

Firma MikroTik jest światowym producentem sprzętu sieciowego opartego o system RouterOS. Spełniliśmy wszystkie kryteria do uzyskania pozwolenia na prowadzenie Akademii MikroTik. Już wkrótce będziemy mogli rozpocząć zajęcia w ramach Akademii.

Program szkolenia do certyfikatu MTCNA

1 – Wstęp

Moduł zawiera informacje na temat:

 • Budowy Routerów OS.
 • Sposobów zarządzania
 • Zarządzania użytkownikami
 • Podstawy zabezpieczenia dostępu.

2 – DHCP

 • Omówienie zasady działania DHCP Server–Client.
 • Address Resolution Protocol (ARP).
 • Tryby ARP.
 • Tablica ARP RouterOS.

3 – Bridging

 • Czym jest bridging?
 • Konfiguracja bridge i jego właściwości.
 • Konfiguracja mostu bezprzewodowego.

4 – Routing

 • Podstawy koncepcji routingu (routing statyczny i dynamiczny).
 • Konfigurowanie podsieci z wykorzystaniem routingu statycznego.

5 – Wireless

 • Omówienie zasad działania bezprzewodowych sieci w standardzie 802.11a/b/g/n/ac.
 • Konfiguracja prostej sieci bezprzewodowej do zastosowania w małym biurze lub domu.
 • Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych.
 • Narzędzia do monitorowania sieci bezprzewodowych.

6 – Firewall

 • Omówienie podstaw działania firewall.
 • Zastosowanie filtrów firewall.
 • Konfiguracja Destination NAT.
 • Konfiguracja Source NAT.
 • Fast Track.
 • Listy adresów i ich zastosowanie w regułach Firewall.

7 – QoS (Quality of Service)

 • Konfiguracja prostych kolejek pozwalających na ograniczanie ruchu w sieci pomiędzy jej segmentami (target, destination, Burts). Zastosowanie pcq-rate, pcq-limit.

8 – Tunele

 • IP Pool.
 • Adresacja punkt punkt.
 • Bezpieczny zdalny dostęp: SSTP, PPTP.

9 – Narzędzia RouterOS

 • RouterOS (Email, netwatch, ping, profiler).
 • Monitoring (SNMP, wykresy, Interface Network Monitor, Dude).

Uczeń po odbyciu szkolenia zyskuje: 

 1. Teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania sieciami.
 2. Możliwość zdobycia certyfikatu MTCNA honorowanego przez instytucje na całym świecie