2021 05 11 nauczanie hybrydowe

W związku ze zmianami obostrzeń dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowogardzie informuje, iż od 17 maja 2021 roku na terenie placówki zgodnie z wytycznymi wprowadzamy nauczanie w systemie hybrydowym.

W związku z powyższym w terminie: od 17 - 21 maja 2021 r., zajęcia na terenie szkoły prowadzone będą dla klas : 3 TE, 3 THS, 3 TIPS, 3 TL, 3 TŻH, 2 TI gim, 2 TL gim, 2 TPS gim, 2 TS gim, 2 TŻ gim, 2 THO sp, 2 TI sp, 2TPS sp, 2 TŻ sp,   3 E, 3 K, 3 M.

Natomiast od 24 - 28 maja 2021 r., zajęcia na terenie szkoły prowadzone będą dla klas : 2 TL gim, 2 TS sp, 2 TL sp, 1 THO, 1 TI, 1 TL, 1 TPS, 1 TS, 1 TŻH, 1 E, 1 K, 1 M, 2 E sp, 2 K sp, 2M sp, 2 E gim, 2 K gim, 2M gim.

Klasa 2 TL gim w związku z egzaminem zawodowych na początku czerwca zajęcia stacjonarne ma w dwóch terminach. Dla wszystkich klas zajęcia prowadzone będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych obowiązują zasady znane i stosowane przez Państwa.  Uczniowie pozostający w domu na nauczaniu zdalnym zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w formie ustalonej z nauczycielem danego przedmiotu. Dodatkowo uczniowie zobowiązani są do odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz zajęć z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS.

Dyrektor szkoły
J.Chudyk