DRODZY UCZNIOWIE
W październiku odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Jeśli:
- masz ocenę z zachowania co najmniej dobrą,
- chcesz angażować się i działać dla dobra całej szkoły,
- masz ciekawe pomysły,
- chcesz godnie reprezentować szkołę i społeczność uczniowską,

to zgłoś swoją kandydaturę do przewodniczącego SU Patryka Kałużka lub p. Alicji Mikołajewskiej, w terminie do 05.10.2020.
Kandydaci zaprezentują swoją kandydaturę w formie plakatu, w terminie do 09.10.2020.

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ 15 PAŹDZIERNIKA 2020R.