Wizyta uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie107

 

 W dniu 26.09.2019 roku uczniowie klas II i IV technikum logistycznego z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie udali się z wizytą na Wydział Techniki Morskiej
i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Spotkanie miało na celu przedstawienie oferty edukacyjnej ZUT dla uczniów oraz nawiązanie współpracy między ośrodkami kształcenia.

Uczniowie szkoły wraz ze swoimi opiekunami zostali przywitani przez Panią dr hab. inż. Ludmiłę Filinę-Dawidowicz (Prodziekan ds. Kształcenia), która przedstawiła krótką prezentację
o wydziale i prowadzonych kierunkach kształcenia.

Następnie uczniowie, podzieleni na cztery grupy, mogli zapoznać się z specyfiką zajęć prowadzonych na Wydziale z zakresu tematyki transportowo-logistycznej. Zajęcia w blokach trzydziestominutowych prowadziły następujące osoby:

-  Dr Anna Wiktorowska-Jasik – wykład dotyczący historii motoryzacji pojazdów osobowych z akcentem położonym na rozwój przemysłu motoryzacji w Polsce,

-  Dr inż. Piotr Trojanowski – wykład dotyczący rozwoju technologii w transporcie. Uczniowie dowiedzieli się o różnych niekonwencjonalnych rodzajach napędu pojazdów transportowych,

-  Mgr inż. Wiesław Józiak – ćwiczenia laboratoryjne dotyczące a zasad współpracy Wydziału z platformą TRANSEDU, poprzez którą studenci będą mogli uzupełniać swoją wiedzę
o wybrane zagadnienia transportowo-logistyczne potwierdzone certyfikatem. Ponadto, uczniowie zapoznali się ze specyfiką działalności laboratorium CAD, w szczególności programami Autodesk Inventor oraz Autocad,

-  Mgr inż. Daria Możdrzeń i p. Jarek Bogucki – zajęcia z uczniami odbywały się w laboratorium chłodnictwa. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z instalacjami chłodniczymi bądź grzewczymi, przy których odbywają się zajęcia na kierunkach studiów na  Wydziale.

Odbyło się także spotkanie nauczycieli, Pani Sylwii Antczak i Jolanty Jakubowskiej, oraz doradcy zawodowego Pani Agaty Zawieruchy z kierownikiem Katedry Logistyki
i Ekonomiki Transportu dr hab. inż. Włodzimierzem Rosochackim, prof. ZUT. Podczas spotkania omówiono kierunki potencjalnej współpracy, w tym możliwość organizacji spotkań nauczycieli akademickich ZUT z uczniami na terenie ZUT lub Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, objęcie patronatem jednej z klas o profilu Technik- Logistyk.