Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29 września 2020 roku w Zespole Szkół nr 1 w Nowogardzie zorganizowano Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Nie było to łatwe zadanie ze względu na panujące obostrzenia. Uczniowie czytali na lekcjach z nauczycielami, w bibliotece szkolnej podczas przerw oraz w internacie szkolnym.  Każdy mógł wybrać  co chce czytać, przekrój  był bardzo szeroki. Od literatury popularnonaukowej, obyczajowej, literatury pięknej, kryminałów, fantastyki po literaturę w języku obcym. Społeczność uczniowska bardzo zaangażowała się w akcję i chętnie przystępowała do Głośnego Czytania. Dziękuję uczniom, nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tego dnia.

Katarzyna Grygowska