b_400_300_16777215_0_0_images_stories_zdjecia_2010_10_2010_10_22_01.JPGW piątek tj. 22 X 2010 r. o godz. 1000 w Ratuszu Miejskim odbyło się uroczyste powitanie gości z Macedonii. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście tj.:
- z Urzędu Miasta Veles:
1.Goran Petrov - Burmistrz Veles,
2.Slavco Cadiev - Przewodniczący Rady Miejskiej,
- ze szkoły SSOU Kole Nedelkovski w Veles:
3. Valentin Eliskovski - Dyrektor Szkoły,
4. Snezana Sofijanova - Nauczycielka,
oraz m. in. Dyrektor ZSP Stefan Sitkowski, z-ca dyrektora Piotr Łąpieś, Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba, z-ca burmistrza Jerzy Kaczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania.

gallery1