2014 09 10 najlepsi w zawodzie10 września 2014 roku w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania projektu „Najlepszy w zawodzie" pt. „Dlaczego warto...?" Otwarcia konferencji dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz.