WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE LIST IMIENNYCH, ZMIAN U WYCHOWAWCÓW I WICEDYREKTORA SZKOŁY ARTURA DANILEWSKIEGO