Przypominamy że w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2021, termin składania deklaracji jest wyznaczony do 8 kwietnia 2021 r.