Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

  • ósmoklasisty (E8)

  • gimnazjalnego (EG)

  • maturalnego (EM)

  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

  • zawodowego (EZ).