Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Stypendystą może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Szansę mają także ci, którzy odznaczają się wybitnymi uzdolnieniami w jakiejś dziedzinie, mają z tego przedmiotu najwyższą ocenę, a z innych co najmniej dobre. Kandydatów do stypendium typują samorządy uczniowskie.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są od 1997 r. i wśród najlepszych są również nasi uczniowie:

 • 1997 – Barbara Krzemińska
 • 1999 – Paweł Pisarek, kl. IV TMR
 • 2000 – Krzysztof Urbański, kl. V TMR
 • 2001 – Radosław Cichocki, kl. V TMR
              Paweł Jackowiak, kl. IV LA
              Justyna Cimcioch, kl. V TŻ i GD
 • 2002 – Grzegorz Kram, kl. V TMR
 • 2003 – Paweł Jackowiak, kl. V LA
              Dawid Charowski, kl. V TM
              Adrian Kram, kl. II TM
 • 2004 – Agnieszka Szcześniak, kl. V LA
              Jakub Bera, kl. V TMR
              Adrian Kram, kl. III TM
 • 2005 – Dominik Swarcewicz, kl. III TE
 • 2006 – Adrian Kram, kl. IV TM
 • 2007 – Sonia Gibka, kl. IV TH
 • 2009 – Ewa Kawczyńska, kl. IV TI