2020 11 16 su przewodniczacyW dniu 15.10.2020 w Zespole Szkół nr 1 odbyły się wybory do władz SU. 
Wybory przeprowadziły uczennice z klasy 2TL(g): Julia Grzybowska i Małgorzata Makosz.                   

Przewodniczącym został Patryk Kałużka - uczeń klasy 3TL,
Z-ca przewodniczącego: Patryk Król - uczeń klasy 4TLS
Z-ca przewodniczącego: Patrycja Banasiak- uczennica klasy 3TIPS

 

 

 

2020 11 16 su