Słowo wstępne

"Każdy krok naprzód jest osiągnięciem.
Każdy stopień wyżej – zdobyczą.
"
Agnieszka Bieńkowska

W 2000 roku nasza szkoła obchodziła jubileusz XXX – lecia połączony z nadaniem imienia i wręczeniem sztandaru.

To w dalszym ciągu szkoła środowiskowa, do której uczęszczają uczniowie z miasta i gminy Nowogard, większość stanowią uczniowie z terenów wiejskich. W ciągu tych dziesięciu lat nastąpiła dynamiczna zmiana. To już nie jest ten sam „rolniczak". Zmienił się zupełnie profil szkoły, została znacznie rozszerzona oferta kształcenia, zarówno w klasach technikum, jak i szkoły zasadniczej. Do nowych potrzeb zostały przystosowane gabinety i pracownie szkolne. Nauczyciele pracują na programach autorskich, realizują projekty unijne. Szkoła oferuje uczniom różne formy zajęć pozalekcyjnych. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który od lat inicjuje szereg działań charytatywnych, takich jak „Góra grosza", „Podaruj dzieciom uśmiech" czy współpraca z Domem Dziecka w Mostach. Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Absolwenci technikum żywienia na egzaminie zawodowym w roku 2009 uzyskali wynik wyższy o 12 % od wyniku w kraju, uczniowie technikum handlowego wynik wyższy o 5%.W ostatnim czasie zostało podpisane porozumienie o współpracy ze szkołą z Macedonii w ramach Umowy o Partnerskiej Współpracy Nowogardu i Veles. Uczniowie i ich rodzice zgodnie podkreślają dobrą atmosferę panującą w szkole. Cieszą inicjatywy nauczycieli, szkoła jest dobrze postrzegana nie tylko na terenie powiatu goleniowskiego, ale i w powiatach sąsiednich, z których przychodzi do nas coraz więcej absolwentów gimnazjów.

Wszystkim Przyjaciołom szkoły, uczniom i absolwentom i tym wszystkim, którzy wraz ze mną pracują na rzecz szkoły serdecznie dziękuję.

 

fb zsp

fb internat

bip

 Adres skrytki na ePUAP:
/zsnowogard/sprawa

skrzynka

1rpo

Adres

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Stanisława Staszica
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21
72-200 Nowogard
tel. 91 / 39 21 162

       10
sekretariat@zsp.nowogard.pl

Adres skrytki na ePUAP:
/zsnowogard/sprawa

 

Kontakt

 

dyrektor: Jarosław Chudyk
tel. +48 91 / 39 21 162
www.zsp.nowogard.pl

SYGNAŁY: sygnaly@zsp.nowogard.pl

SEKRETARIAT ZS NR 1sekretariat@zsp.nowogard.pl

Wsparcie: tel. 91 3921162
psycholog - tel. wew. 35
pedagog - tel. wew. 37
kierownik internatu - tel. wew. 40
kierownik warsztatu - tel. wew. 39