Społeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie

{nomultithumbs}Zadania projektu:

  • przeprowadzenie przez przeszkoloną młodzież i nauczycieli min. 2 warsztatów prawno człowieczych Amnesty international związanych tematycznie z kampanią - dla uczniów, nauczycieli,
  • przejście kursów e-learningowych przez min 100 osób uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli lokalnej społeczności,
  • prezentacja reportażu na forum szkoły lub miejscowośc.

Cele projektu:

  • Zwiększenie poziomu aktywności społecznej uczniów i nauczycieli oraz podniesienie w szkołach poziomu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wykorzystanie i nnowacyjnych i atrakcyjnych narzędzi - udostępniając kursy elearningowe, angażując uczniów w proces tworzenia obrazu filmowego.
  • podniesienie wiedzy na temat praw człowieka, jako podstawy budowania szkolnej samorządności, a przez nią społeczeństwa obywatelskiego.
  • podniesienie wiedzy na temat społecznych uwarunkowań wpływających na równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
  • podniesienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania mediów do działań na rzecz społeczeństw,
  • wykształcenie wśród młodych ludzi dobrych praktyk - zasad pracy w grupie, kultury dyskusji, zasad pracy metodologią projektową.

fb zsp

fb internat

bip

 Adres skrytki na ePUAP:
/zsnowogard/sprawa

skrzynkarpo

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nowogardzie
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21
72-200 Nowogard
tel. 91 / 39 21 162
sekretariat@zsp.nowogard.pl

Adres skrytki na ePUAP:
/zsnowogard/sprawa

 

Kontakt

dyrektor: Jarosław Chudyk
tel. +48 91 / 39 21 162
www.zsp.nowogard.pl

sekretariat@zsp.nowogard.pl

Wsparcie: tel. 91 3921162
psycholog - tel. wew. 35
pedagog - tel. wew. 37
kierownik internatu - tel. wew. 40
kierownik warsztatu - tel. wew. 39