SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

„Sztuka, kultura i sprawność fizyczna gwarantem sukcesu intelektualnego młodzieży" w ramach grantu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - od 5 maja 2007 do 29 lutego 2008 r .
Od 5 maja 2007 do 29 lutego 2008 uczniowie i nauczyciele realizowali Projekt EFS Sztuka, kultura i sprawność fizyczna gwarantem sukcesu intelektualnego młodzieży w ramach grantu „Szkoła Równych Szans". Programem objęto wszystkich uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Na realizację zadań przewidzianych w projekcie nasza szkoła uzyskała dotacje unijne w kwocie 103 320zł.

Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich; przezwyciężanie barier (m.in. społecznych, ekonomicznych, kulturowych, związanych z niepełnosprawnością) w dostępie do wykształcenia, co wpływa na ich szanse na rynku pracy.

Uczniowie wzięli udział w następujących działaniach:

  • zajęcia sportowe z koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i tańca sportowego(prowadzący: Zbigniew Ceranka, Jerzy Stolf, Marcin Wolny, Anna Pikuła-Bielska);
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (Danuta Adamczyk);
  • warsztaty redakcyjno-dziennikarkie (Małgorzata Łuka);
  • całoroczny cykl zajęć „Uczestnictwo w kulturze" (Alicja Jaklińska);
  • warsztaty zawodoznawcze: ekonomista i handlowiec (Ewa Balov, Sylwia Ostrowska-Antczak).


Nasi uczniowie w ramach działania „Cykl wycieczek – poznaj swój kraj" (opiekun i realizator Anna Zamara), zwiedzili Kraków oraz Warszawę. Dodatkowo, w styczniu 2008 r., grupa sportowców wzięła udział w siedmiodniowym obozie narciarskim w Przesieku (opiekun Bartosz Zdanowicz i Zbigniew Ceranka). Oprócz nabycia umiejętności obchodzenia się ze sprzętem narciarskim i zdobycia podstaw techniki jazdy na nartach, uczniowie zwiedzili tereny objęte Karkonoskim Parkiem Narodowym i poznali zasady kultury obowiązującej

w górach. Dzięki programowi „Uczestnictwo w kulturze" uczniowie zapoznali się z „Dziełami wszystkimi Szekspira w nieco skróconej wersji" przedstawionymi przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiegow Koszalinie, brali udział w spektaklu „Kordian", „Wesele"i „Moralność pani Dulskiej"w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, „Mistrz i Małgorzata" i „Kolacja dla głupca" w Teatrze Polskim. Ponadto uczniowie uczestniczyli w seansach filmowych oraz imprezach organizowanych przez Nowogardzki Dom Kultury.

Nasza szkoła po raz pierwszy realizowała tego typu projekt. Mimo, że jego realizacja wymagała wiele pracy, zarówno od nauczycieli, jak i od uczniów, efekty, jakie przyniósł, dały wszystkim wiele satysfakcji. Uczestnicy projektu chętnie angażowali się w we wszystkie proponowane im zajęcia, na których poszerzali swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwijali zainteresowania. Dzięki projektowi wielu uczniów po raz pierwszy miało okazję oglądać sztukę na teatralnej scenie, czy zwiedzić najpiękniejsze polskie miasta. W ankietach podsumowujących projekt uczniowie zgodnie podkreślali, że wspólna zabawa w znacznym stopniu wpłynęła na integrację społeczności uczniowskiej oraz na jeszcze lepsze stosunki między uczniem i nauczycielem.

Koordynatorem wszystkich działań projektowych była pani Jowita Pawlak

fb zsp

fb internat

bip

 Adres skrytki na ePUAP:
/zsnowogard/sprawa

skrzynkarpo

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nowogardzie
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21
72-200 Nowogard
tel. 91 / 39 21 162
sekretariat@zsp.nowogard.pl

Adres skrytki na ePUAP:
/zsnowogard/sprawa

 

Kontakt

dyrektor: Jarosław Chudyk
tel. +48 91 / 39 21 162
www.zsp.nowogard.pl

sekretariat@zsp.nowogard.pl

Wsparcie: tel. 91 3921162
psycholog - tel. wew. 35
pedagog - tel. wew. 37
kierownik internatu - tel. wew. 40
kierownik warsztatu - tel. wew. 39