Osiemnaste urodziny wychowanków Internatu

urodziny 1W dniu 12 kwietnia 2016 r. w stołówce szkolnej odbyła się uroczystość 18-tych urodzin wychowanków Internatu.

W uroczystości udział wzięli wszyscy wychowankowie, wychowawcy oraz Pani kierownik Elżbieta Mucha. Jubilaci zostali obdarowanie dyplomami oraz upominkami, wszyscy zostali poczęstowani tortem, nie obyło się też bez tradycyjnego 100 lat.

Jubileusz swój obchodzili:
1. Natalia Szafran
2. Daria Dębowczyk
3. Natalia Wojciechowska
4. Roksana Wysocka
5. Marta Kisielewska
6. Paweł Guga

Katarzyna Korniluk

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nowogardzie
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21
72-200 Nowogard
tel. 91 / 39 21 162
sekretariat@zsp.nowogard.pl

Kontakt

dyrektor: Jarosław Chudyk
tel. +48 91 / 39 21 162
www.zsp.nowogard.pl

sekretariat@zsp.nowogard.pl

Wsparcie: tel. 91 3921162
psycholog - tel. wew. 35
pedagog - tel. wew. 37
kierownik internatu - tel. wew. 40
kierownik warsztatu - tel. wew. 39