18 Urodziny

3W dniu 19 listopada 2015 r. w Internacie odbyła się uroczystość 18- tych urodzin wychowanków.

 Jubileusz 18 urodzin obchodzili:
1. Niekłań Patrycja
2. Domański Patryk
3. Hubicki Szymon
4.Grzesiak Dawid
5. Wąchała Arkadiusz
Wszyscy odśpiewaliśmy tradycyjne 100 lat, Jubilaci otrzymali prezenty i dyplomy, dla wszystkich wychowanków i opiekunów był poczęstunek w postaci pysznego tortu.

Katarzyna Korniluk

   
   

 

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nowogardzie
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21
72-200 Nowogard
tel. 91 / 39 21 162
sekretariat@zsp.nowogard.pl

Kontakt

dyrektor: Jarosław Chudyk
tel. +48 91 / 39 21 162
www.zsp.nowogard.pl

sekretariat@zsp.nowogard.pl

Wsparcie: tel. 91 3921162
psycholog - tel. wew. 35
pedagog - tel. wew. 37
kierownik internatu - tel. wew. 40
kierownik warsztatu - tel. wew. 39