Organizacja

ORGANIZACJA SEMESTRÓW II, IV, VI II LO DLA DOROSŁYCH

w ZSP im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

rok szkolny 2018/2019

 

l.p    działanie                                                                                     termin                                                                     
1 Zjazdy

1 ZJAZD  – 16 - 17 lutego 2019

2 ZJAZD    – 23 - 24 lutego 2019 

3 ZJAZD    –  9 – 10 marca 2019

4 ZJAZD  – 16 – 17 marca 2019     

5 ZJAZD    – 23 – 24 marca 2019 

6 ZJAZD    –  6 – 7 kwietnia 2019

7 ZJAZD    – 13 - 14 kwietnia 2019

8 ZJAZD    – 11 - 12 maja 2019

9 ZJAZD    – 25 – 26 maja 2019

3 Ostateczny termin   oddania prac kontrolnych

Sem. VI      – 17 III 2019 r.

Sem II i IV – 11   V 2019 r.

4 Rada   Pedagogiczna – kwalifikowanie do egzaminów

Sem. VI       - 27. 03. 2019 r.

Sem. II i IV –   29. 05. 2019 r.

5 Egzaminy semestr   II czerwiec
6 Egzaminy semestr   IV czerwiec
7 Egzaminy semestr   VI kwiecień