Niemiecki staż - szanse na pracę masz

3

W dniu 04.01.2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, pierwsza grupa uczestników stażu w Berlinie w ramach projektu finansowanego z programu PO WER była z wizytą u Starosty Goleniowskiego Tomasza Kulinicza. Podczas tego spotkania Starosta  życzył uczniom bezpiecznego pobytu, wielu wrażeń oraz czerpania z tego co dobre w niemieckim systemie pracy. Jednocześnie uczniowie otrzymali należne kieszonkowe zgodnie z podpisanymi umowami.

1

 W dniu 08.01.2017 r. grupa 18 uczniów ZSP z 2 opiekunami wyruszyli do Berlina, gdzie odbywają miesięczny staż w przedsiębiorstwach branży gastronomiczno-hotelarskiej. Zostali oni podzielenie na 2-3 osobowe grupy stażowe. Codzienna praca to  8 godzin z przerwą na posiłek, w soboty natomiast dodatkowo stażyści mają 5 godzinny kurs języka niemieckiego.

Niedziela jest dniem na poznawanie i zwiedzanie Berlina oraz branie udziału w wydarzeniach kulturalnych. Wszyscy uczniowie i opiekunowie zakwaterowani są w hostelu w Berlinie i mają do dyspozycji miesięczne karty na wszystkie środki berlińskiej komunikacji miejskiej ułatwiającej poruszanie po całym mieście.

Planowany powrót ze stażu to 04.02.2017 r. i po tym terminie zdamy pełną relację z odbytych staży.

powit1   staz1