„Niemiecki staż - szanse na pracę masz” 

W dniu 28 listopada 2016 r. Starosta Tomasz Kulinicz, Dyrektor ZSP Jarosław Chudyk, koordynator projektu Jowita Pawlak oraz w roli tłumacza Michał Daca odbyli wizytę studyjną u partnera firmy ABU w Berlinie.

Spotkanie z Panią prezes Petrą Winkelmann oraz koordynatorem działań po stronie niemieckiej Panem Hansem-Joachimem Borchertem dotyczyło spraw organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem staży dla czterech grup po 18 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie i 2 opiekunów. Ustalone zostały zasady zakwaterowania, wyżywienia oraz wstępnego podziału na grupy 2-3 osobowe i miejsc odbywania staży, a także zasad organizacji czasu wolnego uczniów w weekendy. Każda mobilność trwa cztery tygodnie, pierwsza z nich odbędzie się w okresie 08.01.2017 roku do 03.02.2017 r. Całość kosztów pokrywane jest z dofinansowania uzyskanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rozmowy przebiegły w partnerskiej atmosferze, zakończone merytorycznym podsumowaniem i podpisaniem umów z uczestnikami projektu. Spotkanie zaowocowało kolejnymi pomysłami do wspólnej realizacji, o których napiszemy szerzej po otrzymaniu szczegółów od firmy ABU.

nr 2