Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie na działania w ramach programu Erasmus + pn. „Niemiecki staż i szansę na pracę masz” finansowanego ze środków POWER w kwocie 722 288,40 zł tj. (170 528 Euro).

{nomultithumbs}                {nomultithumbs}

Od 3.01.2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie jest realizowany projekt „ Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projektodawcą jest organ prowadzący czyli Powiat goleniowski, który odpowiedzialny jest za sprawy administracyjno – księgowe projektu. Wartość projektu to 480 245,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Eurpejksiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi : 422 595,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu – realizacja od września 2010 r. do kwietnia 2013 r.
Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach działania 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów średnich szkół technicznych z obszarów wiejskich w zakresie informatyki, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.

 

„As kompetencji" - realizacja od marca 2010 r. do czerwca 2012 r.
Celem projektu jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno- fizycznych i kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Projekt jest realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.