{nomultithumbs}                {nomultithumbs}

Od 3.01.2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie jest realizowany projekt „ Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projektodawcą jest organ prowadzący czyli Powiat goleniowski, który odpowiedzialny jest za sprawy administracyjno – księgowe projektu. Wartość projektu to 480 245,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Eurpejksiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi : 422 595,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Cel ogólny: Wzrost liczby uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego o 10%. Wdrożenie wysokiej jakość kształcenia zawodowego na nowo otwartych i zmodernizowanych kierunkach technicznych. Podnoszenie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP w Nowogardzie zgodnie z wymogami i potrzebami rynku pracy czyniąc z absolwentów wyspecjalizowaną kadrę zawodową.

Cele szczegółowe:

  • zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych zwiększających szansę zatrudnienia
  • uwierzenie w możliwość bycia atrakcyjnym na rynku pracy
  • podniesienie atrakcyjności szkoły w regionie
  • rozbudzanie potrzeby podnoszenia kwalifikacji i ciągłego inwestowania w swoją przyszłość zawodową
  • rozbudzanie potrzeby bycia czynnym zawodowo jako podstawy egzystencji

Rekrutacja i grupy docelowe:

Przewiduje się dwa nabory uczniów do zajęć tj. styczeń (I) i wrzesień (IX).

Zad 2 - Praktyczne zajęcia pozalekcyjne-kucharz małej gastronomii
ucz. I i II klas ZSZ w tym ucz. z orzeczeniem o niepełnospr. intelektualnej w st. lekkim, łącznie 16 ucz. w tym 12 dziew. podzielonych na 2 gr. po 8 os.(I-V 1 gr. oraz w okresie IX-XII 1 gr.) Z.2 Praktyczne zajęcia pozalekcyjne-kucharz małej gastronomii

Uczestnicy z klas I i II ZSZ podzieleni zostaną na 2 gr. po 8 os. każda gr. odbędą 40 godz. szkolenia w okresie I-V I tura ; w okresie IX-XII II tura. Nabywanie wiedzy i praktyki w zaw. kucharz i przygotowanie do zdawania egzaminu zawodowego.

Zad 3 Szkolenia z mistrzami kuchni
Uczn. klas II, III i IV TŻiGD 25 osób w tym 8 chł. Z.3 Szkolenia z mistrzami kuchni

25 os. z klas II, III i IV TŻiGD -5 spotkań z mistrzami kuchni w pracowni żywienia w szkole praktyczna nauka przygotowywania i podawania posiłków, oraz 5 wyjazdów studyjnych obserwowanie pracy kucharzy w miejscu ich zatrudnienia -restauracje.

Zad 4 Planowanie żywienia-zastosowanie ICT
W okresie I-V 2 gr. po 10 os. z klas III i IV TŻiGD a także 2 gr. po 10 os. w okresie IX-XII razem 40 os. w tym 30 dziew. Z.4 Planowanie żywienia-zastosowanie ICT

2 gr. 10 os. z klas III i IV TŻi GD przejdą 30 godz. kurs w okresie I-V planowania żywienia z zastosowaniem ICT i specjalistycznych programów komputerowych takie same zajęcia dla 2 gr. 10 os. odbędą się w okresie IX-XII.

Zad 5 Zastosowanie wiedzy w praktyce technik hotelarstwa
4 gr. po 12 os. (2 w okresie I-VI z kl. I i II THO i 2 gr. w okresie IX-XII) 48 os. w tym 35 dziew. Z.5 Zastosowanie wiedzy w praktyce technik hotelarstwa

4 gr. po 12 os. każda 20 godz. zajęć teoretycznych i 15 godz. w pracowni komputerowej z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych a także obsługa klienta w symulacyjnej recepcji hotelowej stworzonej w ramach projektu oraz 4 wyjazdy studyjne po 2 dla grupy (25 os.) do hoteli i obserwowanie pracy obsługi hotelowej.

Zad 6 Mechanik w biurze -zastosowanie ICT
3 gr. po 10 chł. z klas II i III TPS oraz MPS (ZSZ) Z.6 Mechanik w biurze -zastosowanie ICT

3 gr. po 10 os. każda 40 godz. zajęć obsługa komputerowa w pracy mechanika za pomocą profesjonalnych programów wykorzystywanych w większości zakładów mechaniki pojazdowej i sklepach motoryzacyjnych

Zad 7 Z CAD'em na TY
W okresie I-VI 3 gr. po 8 os. z kl. II i III TPS i w okresie IX-XII 2 gr. po 8 os. łącznie 40 chł. Z.7 Z CAD'em na TY

3 gr. po 8 os. z klasy II i III TPS w okresie I-VI i 2 gr. po 8 os. w okresie IX-XII każda po 40 godz. kurs AutoCAD'a. Zajęcia przyczynią się do pogłębienia umiejętności zastosowania programu AutoCAD który umożliwia wizualizację opracowanie i dokumentowanie co pozwoli na zdobycie ciekawej pracy a także kontynuowanie nauki na studiach inżynierskich.

Zad 8 Matematyka i fizyka w mechanice-praktyczne zastosowanie
4 gr. po 12 ucz. w okresie I-V 2 gr. (klasa II i III TPS) oraz w okresie IX-XII kolejne 2 gr. ( klasa II i III TPS) razem 48 chł. Z.8 Matematyka i fizyka w mechanice-praktyczne zastosowanie

4 gr. po 12 ucz. po 40 godz. każda grupa w okresie I-V 2 gr. (klasa II i III TPS) oraz w okresie IX-XII kolejne 2 gr.( klasa II i III TPS). Zajęcia pokazujące i uczące zastosowań matematyki i fizyki do rozwiązywania zadań, które znajdują się na egzaminie zawodowym a także wzbogacające wiedzę z matematyki do wykorzystania w trakcie egzaminu maturalnego.

Zad 9 Wyższe kwalifikacje lepszy start w przyszłość
Uczniowie osiągający dobre wyniki w nauczaniu oraz frekwencję na zajęciach szkolnych ponad 85%, lecz pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym lub o trudnej sytuacji rodzinnej (euro sierota, jeden rodzic) oraz ankieta zainteresowań zawodowych

Kurs prawa jazdy kategorii „C" – 6 podgrup 5 osobowych tj. 30 chł. z ZSZ i TPS

Uprawnienia na wózki widłowe – 6 podgrup 5 osobowych tj. 30 chł. z ZSZ i TPS

Kurs barmański- 2 grupy po 10 os. w tym 16 dziew. z klas TŻiGD warunek ukończone 18 lat

Kurs kelnerski-2 grupy po 10 os. w tym 16 dziew. z klas TŻiGD oraz THO

Z.9 Wyższe kwalifikacje lepszy start w przyszłość

Kurs prawa jazdy kategorii „C"

30 ucz. z ZSZ i TPS zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczna nauka jazdy.

Uprawnienia na wózki widłowe

30 ucz. ZSZ i TPS zajęcia teoretyczne i praktyczne. Oba kursy stworzą możliwość zdobycia pracy dzięki posiadaniu dodatkowych kwalifikacji.

KURS BARMAŃSKI

2 gr. po 10 os. z klas TŻiGD kurs organizowany przez specjalistów dający dodatkowe kwalifikacje absolwentom naszej szkoły znacznie ułatwiający znalezienie pracy.

KURS KELNERSKI

2 gr. po 10 os. z klas TŻiGD oraz THO stworzenie możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji co przyczynia się do wzrostu szansy zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Zad 10 Wsparcie i doradztwo pedagogiczno-psychologiczne

Ucz. pochodzący z rodzin o niskim statusie materialnym , niemogący naleźć się w nowym otoczeniu a także o niskiej samoocenie z klas I i II ZSZ i TPS 3 gr. 10 os.(w okresie I-V 1 gr. 10 os. oraz IX-XII 2 gr. 10 os.).razem 30 chł.

Z.10 Wsparcie i doradztwo pedagogiczno-psychologiczne

Ucz. z kl. I i II ZSZ i TPS 3 gr. 10 os. 20 godz. + 3 spot. z terapeutą. Zajęcia odbywać się będą nieregularnie w okresie I-V 1 gr. po 10 chł. oraz IX-XII 2 gr. po 10 chł. Nieśmiali i nieradzący sobie w nowej szkole.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego