Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu – realizacja od września 2010 r. do kwietnia 2013 r.
Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach działania 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów średnich szkół technicznych z obszarów wiejskich w zakresie informatyki, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.

 

 

1000 uczniów z terenu czterech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego będzie uczestniczyło w zajęciach przez 3 lata swojej edukacji (od września 2010 roku do kwietnia 2013 roku). Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzieży z pewnością uda się znaleźć miejsce na rynku pracy lub zrealizować pomysł na własny biznes.

W ramach projektu w szkole zostaną utworzone 10-osobowe zespoły uczniowskie. Każdy z uczniów weźmie udział w 3 rodzajach zajęć z: języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz informatyki.

Młodzież będzie pracowała w trybie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o specjalnie przygotowaną platformę edukacyjną oraz podręczniki cyfrowe na płytach CD, zawierające: 300-godzinny kurs języka angielskiego,300-godzinny kurs przedsiębiorczości oraz 100-godzinny kurs informatyki przygotowujący do egzaminów Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL).

W każdym roku realizacji projektu Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu młodzież weźmie udział w „dniu akademickim. Uczniowie odwiedzą najlepsze uczelnie z województw objętych projektem. Jednym z celów tych wizyt jest zachęcenie młodzieży do kontynuacji edukacji po ukończeniu szkoły średniej.

Dla 40 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w danym roku szkolnym zaplanowany jest tygodniowy wyjazd studyjny do Danii. Uczniowie będą nie tylko poznawać uroki tego kraju, ale przede wszystkim zapoznają się z organizacją agrobiznesu na tych terenach. Ranking młodzieży zaproszonej do wyjazdu będzie ogłaszany co roku na podstawie wyników i liczby punktów zdobywanych podczas realizacji lekcji na platformie edukacyjnej.

W projekcie wykorzystywane będą nowoczesne metody pracy oraz interaktywne materiały multimedialne. Uczniowie otrzymają segregator z podręcznikiem do platformy edukacyjnej, rozkładem materiału na każdy rok nauki oraz płyty CD z podręcznikami cyfrowymi do poszczególnych przedmiotów. Każdy z uczniów poprzez indywidualne konto do platformy edukacyjnej będzie miał dostęp do wszystkich lekcji multimedialnych

z ww. przedmiotów. Każdy zespół uczniowski w szkole otrzyma ponadto notebook przydatny do pracy z platformą edukacyjną.

Koordynatorem projektu jest pan Piotr Łąpieś, liderem projektu jest pan Sławomir Marcinkiewicz.