„As kompetencji" - realizacja od marca 2010 r. do czerwca 2012 r.
Celem projektu jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno- fizycznych i kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Projekt jest realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Założeniem projektu jest objęcie wsparciem 1920. uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010 ze szkół ponadgimnazjalnych i ich uczestnictwo w projekcie przez trzy lata szkolne. Projekt przewiduje stworzenie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmującego współpracę szkół z uczelniami wyższymi oraz współpracę międzyszkolną.

Celem głównym projektu realizowanego w naszej szkole jest rozwój kompetencji z nauk matematyczno-fizycznych i przedsiębiorczości u dziesięciu uczniów stanowiących grupę projektową. Opiekunem i prowadzącym zajęcia matematyczno-fizyczne jest pan Rafał Wasyluk, natomiast zajęcia z przedsiębiorczości prowadzone są przez panią Patrycję Sierżant.

Celem szczegółowym jest rozwój zainteresowań tematyką matematyczno-fizyczną i przedsiębiorczości wśród uczniów stanowiących dziesięcioosobowa grupę projektową, pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej dotyczącej realizowanego tematu, nabycie umiejętności pracy zespołowej, zdobycie doświadczenia w podejmowaniu decyzji oraz nabycie umiejętności związanych z tworzeniem prezentacji wyników projektu. W ramach projektu 28.05.2010 roku odbyło się spotkanie z panem mgr. Tomaszem Zdziebko z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajęcia na temat „E-Biznes, czyli jak zarabia się poprzez Internet" przybliżyły ich uczestnikom co trzeba zrobić, skąd wziąć fundusze, jak napisać dobry biznesplan, aby zacząć zarabiać.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA"