2012 01_12_Dzien_patrona_00212 stycznia uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych świętowali Dzień Patrona, który należał oczywiście do Stanisława Staszica

 

 

Aby odpowiednio uczcić ten Dzień, uczniowie wykonali prezentację multimedialną poświęconą Patronowi, którą można było obejrzeć w holu podczas przerw między lekcjami. Dodatkowo przygotowano wystawę poświęconą Staszicowi, która znajdowała się w gablocie w holu. Interesująca była także wystawka książek o Staszicu, która przyciągała uczniów. Aby przybliżyć uczniom sylwetkę tego wspaniałego człowieka, uczniowie klasy I TI rozdawali w klasach ulotki dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Staszica. W szkole porozwieszano również plakaty poświęcone naszemu Patronowi. Stanisław Staszic był uczonym, filozofem, działaczem gospodarczym, pisarzem politycznym. Był jednym z czołowych reformatorów i uczonych polskiego oświecenia, zwolennikiem gruntownych reform systemowych w Rzeczpospolitej. Prowadził ożywioną działalność społeczno-polityczną, inspirując wiele inicjatyw, zmian w życiu kraju, przyczyniając się do powstania rożnych organizacji i instytucji. Był autorem dzieł politycznych, w których zawarł wiele cennych uwag, dotyczących politycznego porządku w Polsce. Jego refleksje, przemyślenia i uwagi mocno wpłynęły na zmiany zwłaszcza na reformy państwa, zwiększenie praw mieszczaństwa, zainteresowanie ciężką dolą chłopstwa a w końcowym efekcie – zniesienie pańszczyzny, uwłaszczenie. Z pewnością stwierdzić można, że swoją twórczą pracą i aktywnością Staszic pokazał, że jest wielkim synem swojej Ojczyzny oraz, że swoim formatem przekraczał ramy swojej epoki, a i teraz, w XXI wieku jest on postacią żywą i godną naśladowania.

Monika Romasłowska i Ola Daćkowska

2012 01_12_dzien_patrona_001

 

Patryk Wołyński i Wojtek Nowak podczas odtwarzania prezentacji multimedialnej