pobraneCytaty Stanisława Staszica
- Dobry człowiek woli sam cierpieć niż na cierpienia drugich patrzeć.
- Wolno zapomnieć o godnościach, ale nigdy o swojej godności.
- Długie doświadczenie naucza, że tylko Polacy są zdolni do rządzenia Polakami.
- Ten król jest najnieszczęśliwszy, który prawdy nie słyszał.
- Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.
- Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym.