409Relacje foto z 4 dnia wymiany która przebiegała na sportowo i naukowo.