W ramach obchodów dnia patrona naszej szkoły Stanisława Staszica, zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych przygotował test “Czy znasz patrona swojej szkoły”? Test był przeznaczony dla klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia. Spośród rozwiązujących test, najlepiej odpowiedzieli na pytania:

  • Kosiba Klaudia z klasy 1TI
  • Milena Muraszko z klasy 1TI
  • Nikodem Ołdak z klasy 1TI
  • Michał Cedro z klasy 1M

Uczestnikom gratulujemy wiedzy o patronie naszej szkoły! Za udział w teście będą przyznane punkty zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.