Aktywna tablica
W ramach rządowego  programu „Aktywna tablica”, który finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę pozyskano 35 000 zł. Z pozyskanych środków zakupiono w drodze zapytania ofertowego 18 szt. komputerów przenośnych wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Celem projektu jest doposażenie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych