ogłoszenie wyników maturalnych nastąpi w dniu 11  sierpnia 2020 r. W tym dniu można będzie odbierać świadectwa dojrzałości lub informacje o wynikach w przypadku nie zdania egzaminu w sekretariacie szkoły od godz. 12.00. W terminie późniejszym będzie można je odbierać w sekretariacie szkoły. Świadectwa należy odebrać osobiście, proszę pamiętać o posiadaniu ze sobą dowodu osobistego. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli absolwent nie będzie mógł odebrać świadectwa sam, proszę pamiętać o napisaniu stosownego upoważnienia na którym będą podane dane absolwenta (imię, nazwisko i numer dowodu osobistego), informacja o tym kogo upoważnia się do odebrania świadectwa lub informacji o wynikach (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa i numer dowodu osobistego) data i cel wystawienia upoważnienia.

Wicedyrektor Szkoły
Ewa Staszak